OBSLUHA ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ TŘ. O S RUČNÍM POHONEM – AKREDITOVÁNO MŠMT

OBSLUHA ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADEL A JEŘÁBŮ S RUČNÍM POHONEM TŘÍDY „O“; 32 HODIN; AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Poučení BOZP 1
Jeřáb – stroje a zařízení 4
Jeřáb – elektrická zařízení 5
Normy, vyhlášky a bezpečnost práce 4
Praktická cvičení 18