PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PEČOVATELSKOU ČINNOST V DOMÁCNOSTI

PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PEČOVATELSKOU ČINNOST V DOMÁCNOSTI (150 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV)

Název semináře Počet hodin
Úvod 1
Základy ochrany zdraví 3
Sociálně právní minimum 8
Úvod do problematiky kvality v soc. službách, standardy kvality soc. služeb 8
Meotdy sociální práce 4
Etika činnosti pracovníka v soc. službách, lidská práva a důstojnost 4
Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednosti 8
Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě 4
Typy komunikace s uživateli s postižením, asertivita, metody alternat. komunikace 4
Úvod do psychologie a psychopatologie 4
Úvod do somatologie, první pomoc 8
Úvod do problematiky zdravotního postižení 16
Krizová intervence 4
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány soc. služby 4
Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba 6
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času 2
Aktivizační techniky 4
Základy hygieny, úvod do problematiky psychosoc. aspektů chron. onemocnění 4
Základy péče o nemocné 8
Základy péče o domácnost 15
Závěr 1
Praxe 30