ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Název semináře Počet hodin
Trendy a možnosti výběru zaměstnanců 8
HR manažer 8 až 16
Řízení kompetencí 8 až 16
Motivační systémy ve firmě 8 až 16
Efektivní vzdělávání zaměstnanců 8 až 16
Interní komunikace – součást firemní kultury 8 až 16
Audit personálních činností a personální benchmarking 8 až 16
Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst 8 až 16
Trénink výběrových pohovorů 8 až 16
Assessment a Development Centrum jako nástroj hodnocení 8 až 16
Orientace a adaptace nových zaměstnanců 8 až 16
Tvorba systémů motivace ve společnosti 8 až 16
Řízení a rozvoj talentů 8 až 16
Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců – hodnotící pohovory 8 až 16
Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody 8 až 16
Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstnanců 8 až 16
Analýza vzdělávacích potřeb a hodnocení vzdělávacího programu 8 až 16
Personální práce jako požadavek systému managementu kvality 8 až 16
Pracovní právo pro personalisty 8 až 16
Vedení personální agendy v praxi 8 až 16
Systematický rozvoj osobností 8 až 16
Prožitkové vzdělávání a teambuildingové aktivity v komerčním sektoru 16