SKLADNÍK

Název semináře Počet hodin
Poučení BOZP 1
Posuzování kvality zboží 7
Plánování druhu a množství zásob pro obchod. provoz. jednotku dle před. prodeje 16
Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce 24
Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem 20
Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobámi 24
Orientace v příslušné oborové legislativě 8
Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení 44