SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název semináře Počet hodin Akreditace
Základní evropské znalostní dovednosti v sociální péči (ECC) 16 A
Náhradní rodinná péče – Profesionální pěstounská péče 8  
Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná čnnost s evropským certifikátem 150 A
Sebeobrana pro zdravotnický personál 8 až 16  
Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení 16
Profesní etika v medicínském sektoru pro nelékařský personál 16