SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ

I. Vybrané statě stavební problematiky

 

Poučení posluchačů kurzu v oblasti BOZP a PO 1
Základní přehled z oblasti správy majetku

a provozu budov

7
Členění stavebních materiálů, konstrukce staveb a poruchy a rekonstrukce budov 10
Technika prostředí staveb a technické aspekty provozu budov 10
TZB (Technické zabezpečení budov) 10
Nauka o budovách (Typologie budov) 6
 

II. ETAPA – Aspekty Správy majetku a údržby budov

 

Právní aspekty správy majetku 8
Ekonomické aspekty správy budov 16
Analýza stavu budov (Užitek stavebního díla, Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla) 8
Technické aspekty správy majetku (plán obnovy a údržby objektů) 6
Energetické aspekty správy budov 8
Provozní řád a revize zařízení v objektech (BOZP a PO při správě budov) 8
Správa domovního bytového fondu v praxi 8
Služby při správě a provozu budov 6
 

III. ETAPA – Nástroje pro výkon správy majetku

 

Facility management v Evropském a světovém kontextu 8
Výkon správy majetku a problematika výkonu Správy majetku – Informační a komunikační technologie ve FM a SW podpora FM 12
Projektové řízení proces zavádění FM do praxe 8
Zkušenosti se správou veřejných institucí,  prohloubení znalostí v praxi z probraného učiva  

6

Praktické příklady k tématům z probraného učiva a sdílení Best  Practice účastníků kurzu 4
Celkem 150