STAVAŘI

Název semináře Počet hodin
Přípravný kurz pro ÈKAIT (pozemní stavitelství) individuálně
Vnitrofiremní dokumentace – IMS individuálně
Smlouva o dílo, objednávky individuálně
Legislativa – stavební zákon individuálně
Příprava a vedení stavby individuálně
Výroba speciálních betonových bloků podle technologie STANGLAG individuálně
Technologie betonu a jeho kvalita při výrobě atypických výrobků individuálně
Údržba forem a jejich nástřik seperátorem pro udržení kvality výrobku individuálně
Obsluha a údržba betonárny a systém kontroly pro specif. výrobků individuálně
Vedení stavebního deníku individuálně
Zobrazování v technické dokumentaci individuálně
Kotování v technické dokumentace individuálně
Čtení schémat a technické dokumentace individuálně
Zkušenosti s protlaky pod komunikacemi individuálně
Školení a certifikace zateplování budov individuálně
Malá důlní díla individuálně
Přípravný kurz pro ÈKAIT (pozemní stavitelství) individuálně
Vnitrofiremní dokumentace – IMS individuálně
Smlouva o dílo, objednávky individuálně
Legislativa – stavební zákon individuálně
Příprava a vedení stavby individuálně
Seminář pro stavbyvedoucí a mistry individuálně
Školení pro důležitost geometrické přesnosti při výrobě a skládání forem individuálně
Tryskání povrchu betonu – jemným pískem individuálně
Chování konstrukcí za požáru individuálně
Ochrana budov před radonem individuálně
Problematika v oblasti staveb individuálně
Tepelné ztráty individuálně
Vyzdívky vysokých pecí individuálně
Zatížení ocelových konstrukcí individuálně
Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EUROCODE individuálně
FIDIC individuálně