TVORBA WWW STRÁNEK

TVORBA WWW STRÁNEK (80 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Poučení BOZP 1
Úvod do problematiky tvorby www stránek 7
Tvorba wwww stránky pomocí HTML 12
Formát textu při použití kaskádových stylů 6
Formát prvků stránky pomcí CSS 12
Tabulky 6
Rozvržení a navigace stránek 12
Grafické ztrvárnění a vizuální efekty stránky 12
Validace stránek a umístění na internet 6
Tipy a triky 4
Hosting a statistika návštěvnosti 2