ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Název semináře Počet hodin
BOZP 2
Úvod do problematiky účetnictví 6
Zásada podvojnosti, rozvaha a výsledovka 8
Problematika zásob 8
Finanční účty 20
Zúčtovací vztahy 16
Náklady a výnosy 16
Leasing, majetek, odpisování, rezervy 16
Závěrečné účetní operace 12
Daňová soustava 16
Komplexní příklad na PC 24