ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Název semináře Počet hodin Akreditace
Finanční plánování a řízení 24 A
Jednání s problémovým klientem 8 A
Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu 8 A
Komunikace s veřejností 16 A
Komunikační a prezentační dovednosti úředníka 16 A
Komunikační a prezentační dovednosti úředníka 112 A
Komunikační a prezentační dovednosti ve veřejné správě 32 A
Komunikační dovednosti manažera 16 A
Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě 40 A
Legislativní úprava činností malých obcí 16 A
Manažerské dovednosti ve státní správě 48 A
Normy a úprava písemností 8 A
Pracovněprávní vztahy 40 A
Prevence pro sociální pracovníky 24 A
Procesní řízení 16 A
Projektové řízení 24 A
Projektové řízení 32 A
Přesvědčivá prezentace 16 A
Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 64 A
Řízení s vazbou na veřejnou správu 160 A
Správní řád 16 A
Strategické plánování 16 A
Účetnictví pro kontrolory ÚSC 40 A
Účetnictví územních samosprávných celků 56 A
Úřední komunikace v praxi 24 A
Veřejné zakázky 32 A
Veřejné zakázky malého rozsahu 8 A
Veřejné zakázky ve veřejné správě 48 A
Vybrané kapitoly z legislativy 24 A
Vzdělávání v lektorských dovednostech 32 A
Zvládání stresu v profesi úředníka ÚSC 8 A