Dne 27. 9. 2019 se pod vedením JUDr. Davida Borovce v prostorách společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. uskutečnil další běh semináře “Základy pracovního práva” kterého se opět účastnili zástupci středního managementu firmy – mistři (někteří pro svůj neutuchající zájem dokonce opakovaně). S ohledem na složení skupiny se nejednalo o seminář zaměřený hloubkově na jedno téma, ale naopak o seminář pokrývající průřezem pracovněprávní témata, se kterými mohou mistři jako vedoucí zaměstnanci při své práci přijít do styku. Tento konkrétní seminář byl pak nejvíce věnován otázkám spojeným s rozvrhováním pracovní doby / práce přesčas a její evidencí a také jako již tradičně konkrétním příkladům porušování pracovních povinností podřízených zaměstnanců a způsobů řešení těchto případů.