ADAPTAČNÍ PROCES PRO SNÍŽENÍ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

Dne 24.05.2018 proběhlo ve školicích prostorách společnosti LAKUM – AP, a. sškolení na téma „Adaptační proces pro snížení fluktuace zaměstnanců“.  Úkolem setkání bylo zaměřit se na komunikaci a její zvláštnosti s ohledem na nejmladší pracující generaci, abychom lépe pochopili potřeby a z toho vyplývající úkoly adaptace nově nastupujících pracovníků a dokázali postupně tvořit z funkční pracovní skupiny spolupracující tým. K tomu vedly především společné diskuse a příklady z konkrétní praxe jednotlivých účastníků i ze zkušeností lektorky, odhalující některé okolnosti vytváření vztahů a možných problémů, které byly vícekrát zmíněny. Lektor: PhDr. Alena Sehnalová.