APLIKACE GDPR PRO SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Dne 31.10.2018 se v odpoledních hodinách v prostorách restaurace Jiný svět ve Frýdku-Místku uskutečnilo školení zaměřené na praktické otázky uplatnění GDPR v praxi společenství vlastníků jednotek / bytových družstev, a to pod lektorským vedením JUDr. Davida Borovce, advokáta z advokátní kanceláře BOROVEC LEGAL. Školení probíhalo ve formě work-shopu – nejednalo se tedy jen o přednášku, ale také o diskusi s účastníky, ať se již jednalo o používání kamerových systémů v domě nebo formy splnění informační povinnosti o zpracování osobních údajů. Na závěr školení se pak zopakovalo tzv. desatero toho, co by mělo být splněno, aby SVJ bylo v souladu s GDPR.