CELÝ DEN S POZITIVNÍM MYŠLENÍM A ÚSMĚVEM

Dne 18.10.2019  proběhla ve školicí místnosti Fakultní nemocnice v Domově sester v Ostravě – Porubě vzdělávací akce s názvem „Celý den s pozitivním myšlením a úsměvem“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci uvědomili důležitost pozitivního naladění a optimistického úhlu pohledu na danou situaci, zvládli akutní stres (rozbor situace, uvolnění, řešení, harmonizace), vědomě podpořili rozvoj své EQ. Pravidelným auditem vnitřní spokojenosti a budováním nových rituálů podpoří pocit spokojenosti, radosti, posílí kreativitu a sebevědomí. Všechna probíraná témata byla zaměřena na splnění cíle semináře a přizpůsobena konkrétním požadavkům účastníků, což v závěru semináře všichni hodnotili pozitivně. Lektorka Ing. Renata Urmaničová.