DOŘEŠENÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ 2023 FORMOU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

S blížícím se koncem roku připomínám nutnost řešení náhradního plnění. Školení Vašich zaměstnanců poskytujeme také formou náhradního plnění, například PC dovednosti. Cena 1 školicího dne (formou náhradního plnění) pro skupinu o velikosti 11 osob činí 17.136 Kč + platné DPH.

Opětovně se potvrzuje, že trénování MS Office: Excel, Word a PowerPoint v různých úrovních (od začátečníků až po profesionální manažerskou úroveň) zvyšuje výkon jednotlivce i týmů, a to jak v komerční sféře, tak na úřadech či neziskových organizacích, kde máme velké množství nadšených klientů.

Naši klienti oceňují nejen lektorskou odbornost, ale rovněž možnosti využít mobilní PC učebnu = realizovat školení přímo na pracovišti s úsporou času a finančních prostředků Vašich zaměstnanců.