EXCEL A WORD PRO GUMÁRNY ZUBŘÍ

V polovině a na konci května 2023 připravila akciová společnost Gumárny Zubří ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci projektu vzdělávání pro své zaměstnance dva dvoudenní kurzy Excelu a Wordu.

Oba kurzy byly zaměřeny na rozvíjení znalostí a dovedností v tabulkovém procesoru Excel a textovém editoru Word tak, aby si zaměstnanci osvojili nové funkce a postupy, které jim usnadní a zrychlí práci s počítačem. Po seznámení se s daným postupem si každý účastník mohl probíranou problematiku okamžitě samostatně vyzkoušet na počítači, který měl k dispozici.

Účastníci oceňovali zejména praktické využití nově získaných znalostí pro každodenní práci, zvláště pak různé „vychytávky“, i klidný a trpělivý přístup lektora Dalibora Fanfary.