EXCEL PRO ALLIANCE LAUNDRY CE

Ve dnech 8. a 9. března 2023 proběhly v příborské firmě Alliance Laundry CE s. r. o. dva celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, které byly určeny zaměstnancům této společnosti. Cílem kurzů bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Oba kurzy probíhaly v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém procesoru. Účastníci oceňovali zejména ty poznatky, které mohou ihned využít ve své práci a které jim tuto práci znatelně urychlí a zjednoduší. Kurzy vedl lektor Dalibor Fanfara.