EXCEL PRO ZAMĚSTNANCE FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Během čtyř dnů v druhé polovině října 2021 proběhly ve Fakultní nemocnici Ostrava 4 celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, které byly určeny pro zaměstnance nemocnice. Dva byly věnovány Excelu pro mírně pokročilé, kde bylo cílem kurzu naučit účastníky některé nové postupy, které jim mohou výrazně zjednodušit a urychlit jejich práci na PC. Další dva dny jsme pak navázali na předchozí výuku a zaměřili jsme se na náročnější funkce a nástroje Excelu. Všechny kurzy probíhaly v příjemné atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v tomto oblíbeném programu. Závěrečné hodnocení účastníky bylo vysoké. Oceňovali zejména možnost si vše ihned vyzkoušet na svém počítači a zaujaly je především ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci. Seminář vedl lektor Dalibor Fanfara.