EXCEL PRO ZAMĚSTNANCE FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Ve dnech 7. a 12. října 2020 proběhly ve Fakultní nemocnici Ostrava dva celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, které byly určeny pro zaměstnance nemocnice. Cílem kurzů bylo naučit účastníky některé nové postupy v Excelu a tím pádem ještě více zjednodušit a urychlit jejich práci na PC. Kurzy probíhaly v příjemné atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v tomto oblíbeném programu. Závěrečné hodnocení účastníky bylo vysoké. Oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci. Seminář vedl lektor Dalibor Fanfara.