EXCEL PRO ZAMĚSTNANCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRNOV

Ve středu a ve čtvrtek 13. a 14. října 2021 proběhly na Městském úřadě v Krnově dva celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, který byly určeny pro zaměstnance úřadu. Cílem bylo naučit účastníky některé nové a zefektivnit již známé postupy při úpravě tabulek a tím pádem ještě více zjednodušit a urychlit jejich práci na PC. Kurz probíhal v příjemné atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce ve Excelu. Závěrečné hodnocení účastníky bylo vysoké. Oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci. Seminář vedl lektor Dalibor Fanfara.