EXCEL V TYMPHANY KOPŘIVNICE

V pondělí 4. 3. 2019 proběhl ve společnosti Tymphany Acoustic Technology Europe, s. r. o. celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel. Cílem kurzu, který byl určen pro zaměstnance firmy, bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na číselné řady, vzorce, funkce a podmíněné formátování. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém procesoru. Všichni účastníci oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.