EXCEL VE SPOLEČNOSTI NOPEK

Ve středu 29. 1. 2020 proběhl ve společnosti NOPEK, a.s. celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel. Cílem kurzu, který byl určen pro zaměstnance firmy, bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na základní formátování textu a čísel a použití vzorců a funkcí v tabulce. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém procesoru. Všichni účastníci oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.