JAK HODNOTIT ZAMĚSTNANCE

Jeden ze dvou manažersky nejvýznamnějších nástrojů – HODNOTÍCÍ POHOVOR. Je to pomůcka a výbava zároveň. Hlavní sestry ve Fakultní nemocnici Ostrava věnovaly svůj čas pro nalezení inspirace pro aplikaci HP. Zaměřili jsme se na základ HP, a to je dopředná zpětná vazba, pak na strukturu, na to, co při HP dělat a co nedělat. Podstata dalšího rozvoje je v rozvoji vztahů, a to je umění, které už je na každém z nás. Držím palce hlavním sestrám ve FNO. Lektor: Pavel Vyvijal.