KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRVOLINIOVÝCH MANAŽERŮ

Dne 5. října 2023 proběhl ve školicí místnosti společnosti Transdev ČR ve Sviadnově seminář „Komunikační dovednosti prvoliniových manažerů“. Cílem výuky bylo zdokonalit komunikační dovednosti účastníků tak, aby účastníci dovedli profesionálně komunikovat a jednat i v situacích pod tlakem. Cílem probrat účinné postupy, jak efektivně vést rozhovor, na praktických příkladech ukázat a vyzkoušet vhodné asertivní techniky pro minimalizaci konfliktních situací. Získané informace, prohloubení znalostí v oblasti komunikace a využitelnost v praxi účastníci hodnotili velmi pozitivně. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.