KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRVOLINIOVÝCH MANAŽERŮ

Dne 8. listopadu 2023 proběhl ve školicí místnosti společnosti Transdev ve Sviadnově třetí den semináře „Komunikační dovednosti prvoliniových manažerů“. Cílem výuky bylo zdokonalit komunikační dovednosti účastníků, posílit profesionální komunikaci a jednání v situacích pod tlakem. Využití získaných poznatků v praxi pomůže zlepšit komunikační dovednosti v týmech.  V rámci asertivních technik získali seminaristé účinné nástroje na zvládání konfliktnosti hovoru a zpracování svých emocí. Všechny okruhy byly probírané na konkrétních příkladech z praxe, což účastníci hodnotili velmi pozitivně. Lektor: ing. Renata Urmaničová.