KVALITNÍ A TRANSPARENTNÍ KOMUNIKACE JE ZÁKLAD

Současný krizový stav jasně ukazuje, že kvalitní a transparentní komunikace má pro chod a celkovou atmosféru každé organizace stěžejní význam. Nedostatečná komunikace a bariéry v komunikaci negativně snižují schopnost řešit problémy, ovlivňují frustraci a nespokojenost zaměstnanců. Mnohé firmy dnes spojení správné komunikace, motivace zaměstnanců a kvalitního pracovního výkonu silně vnímají. Příkladem problematických oblastí v komunikaci jsou například chybějící pravidla – nejasné kompetence, odpovědnost, konflikty – neřešení, předcházení, řešení, nepředávání informací a slabá podpora týmové práce. Firmy, které svoji komunikaci vylepšují, říkají: „Proč jsme s tím nezačali už dávno!“ A dosahují lepších výsledků ve všech ukazatelích. Rádi pro Vás trénink odstraňující chyby připravíme. Ing. Petra Dedková, manažerka projektů vzdělávání.