LEADERSHIP AKADEMIE PRO STŘEDNÍ A TOP MANAGEMENT

Emoční energie – její vliv na naši komunikaci, na dovednost uzavírat dohody, být v manažerské komunikaci efektivní, výkonný a užitečný. Je to výzva? Výzva k hledání svých možností, utvrzování svých postojů a stylů manažerské komunikace. Každý jsme jiný a naši spolupracovníci a podřízení na každého z nás reagují odlišně. A pak jsou tady naše metaprogramy, jejichž původ odhalujeme celý život a jejichž případná změna je velice těžká, ale někdy nezbytná k tomu, abychom se posunuli dál. Je tedy možné se v té spleti nějak orientovat? To záleží na naši vnitřní motivaci, na tom, jestli chceme nebo nechceme. Střední a vyšší management společnosti Innovative Sensor Technology, s. r. o. o to s velkou vnitřní motivací usilují. Přeji vytrvalost, pohodu a chtění. PAVEL VYVIJAL – LEKTOR.