LEADERSHIP

V termínu 16.7.2019 proběhl v prostorách Dělnického dobu v Odrách seminář pro společnost Semperflex Optimit s.r.o. na téma leadeshipu. Cílem semináře bylo pomoci pracovníkům, kteří řídí výrobní týmy, být při této činnosti efektivnější. Motivaci a výkon zaměstnanců v největší míře ovlivňuje systém řízení firmy neboli způsob, jak firma a konkrétně vedoucí pracovníci, se zaměstnanci pracují. Účastníci semináře proto byli seznámeni s tím, jaké konkrétní faktory vedou k motivaci či demotivaci zaměstnanců, co je výstupem personálních procesů a co mohou ovlivnit oni sami. Ve druhé fázi jsme se věnovali konkrétním metodám, které lze efektivně využít při řízení lidí, a to v závislosti na konkrétních situacích (situační management). Protože jedním z klíčových faktorů efektivního řízení a motivace je osobnostní nastavení jak řídícího, tak řízeného zaměstnance, věnovali jsme se i odhalování, jak přemýšlí a jednají různí lidé, a jak toho využít ke zlepšení komunikace a zvýšení motivace zaměstnanců. Výuka byla provázena praktickými příklady z větších i menších firem. A stejně jako v ostatních seminářích, výstupem byla řada námětů, jak pomoci motivaci a efektivitu lidí dále zvýšit. Ing. Kamil Košťál, MBA, lektor.