MBA: BANKOVNICTVÍ – KOMERČNÍ FINANCE

Ve dnech 29. a 30.4.2021 proběhl online formou seminář Bankovnictví – komerční finance v rámci studia MBA. V této oblasti se posluchači seznámí se systémem bankovnictví v České republice. První den zejména s Českou národní bankou – její rolí a funkcemi v bankovním systému a zejména praktickými dopady její činnosti na život občanů i firem. Zmíněna je například problematika garančního systému finančního trhu, inflace a další makroekonomické veličiny a jejich vazby. Druhý den je pak věnován konkrétním finančním produktům-aktivním a pasívním obchodům komerčních bank. V oblasti aktivních obchodů – tedy úvěrů, byl diskutován mimo jiné dopad zákona o spotřebitelských úvěrech na poskytovatele úvěrů a nově rovněž dopady opatření ČNB v oblasti poskytování hypotéčních úvěrů. Rámcově se dotkneme všech typů úvěrů a možností jejich využití jak v soukromé, tak ve firemní sféře. Ing. Jaroslav Manderla.