MBA: BANKOVNICTVÍ – KOMERČNÍ FINANCE

Ve dnech 23. a 24.11.2023 proběhl kombinovaně, to je první den prezenčně a druhý den online formou, seminář Bankovnictví – komerční finance v rámci studia MBA. V této oblasti se posluchači seznámí se systémem bankovnictví v České republice. První den zejména s Českou národní bankou – její rolí a funkcemi v bankovním systému a zejména k nemalému překvapení studentů praktickými dopady její činnosti na život občanů i firem. Zmíněna je například problematika garančního systému finančního trhu, zajímavá diskuse byla kolem v současné době často zmiňované inflace a další makroekonomické veličiny a jejich vazby. Druhý den je pak věnován konkrétním finančním produktům-aktivním a pasívním obchodům komerčních bank. V rámci pasívních, tedy depozitních produktů se studenti seznámí s různými typy bankovních produktů vhodných ke spoření či investování. Zaměřujeme se rovněž na posouzení vhodnosti těchto produktů v boji s inflací a na vliv státního příspěvku. V rámci aktivních, tedy úvěrových obchodů bank procházíme celou škálu možností financování jak v osobních tak firemních financí. Vášnivé diskuse a nespočet dotazů jak při prezenční tak online formě jsou důkazem důležitosti těchto témat a jejich významu jak pro osobní tak i pracovní využití. Lektor: Ing. Jaroslav Manderla.