MBA – FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 30. a 31.3.2023 proběhly online formou semináře na téma Finanční řízení v rámci studia MBA. Posluchači se seznámili s možnostmi zhodnocování finančních prostředků na kapitálovém trhu. S vlastnostmi základních investičních cenných papírů a jejich využitím při investování. Dále byla diskutována oblast kolektivního investování a rovněž základní parametry pro výběr vhodného investičního produktu a jejich vzájemné vazby – investiční trojúhelník. Druhý den jsme pak diskutovali možnosti financování firem na kapitálovém trhu a další dlouhodobé zdroje financování firem. Zajímavá diskuse se rozvinula např. kolem financování firem emisí dluhopisů. Následně jsme se věnovali vysvětlení finančního zobrazení podniku, tedy třem základním účetním výkazům, jejich tvorbě, významu a vzájemné provázanosti. Závěrem této části bylo shrnutí ukazatelů, které se pro posouzení finančního zdraví firem používají a jejich interpretaci. Ing. Jaroslav Manderla, EFA