MBA – ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Pátý modul letošní druhé skupiny MBA na téma Řízení lidských zdrojů se konal ve dnech 10. a 11. 6. 2021. První den jsme se věnovali tématům Personalistika v 21. století a změnám, které na ni mají vliv. Dále jsme se podívali na historický vývoj koncepcí personalistiky s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a prognózám budoucího vývoje a třetím tématem byly Lidské zdroje jako základní  pilíř managementu a posledním Firemní kultura. Druhý den jsme se věnovali klíčovým procesům vedení a řízení zaměstnanců, útvarové synergii, získávání a výběru zaměstnanců a tématu rozvoj lidských zdrojů se zaměřením na adaptační proces nových pracovníků. Témata byla doplněna o aktuální informace z personalistiky, např. Průzkum benefitů, Analýza pracovního trhu nebo Revoluce dovedností…Mgr. Daniela Nyklová.