MBA – SOUKROMÉ PRÁVO

Ve dnech 20. a 21. 4. 2023 proběhl v rámci MBA studia zaměřeného na HR již druhý blok věnovaný právu, na kterém byla tentokrát pozornost věnována oblasti soukromého práva, a to zejména právu občanskému a právu obchodnímu. Nicméně jelikož účastníci s ohledem na zaměření tohoto studia jsou převážně personalisté, byl druhý den tohoto právního modulu věnován rovněž pracovnímu právu, což se setkalo s pozitivním ohlasem účastníků, kteří této možnosti využili k dotazům z různých oblastí, ať se již jednalo o dobu určitou, o intenzitu porušení povinností při konzumaci alkoholu v pracovní době anebo třeba o náhradu škody.Věříme, že se ale účastníkům líbil tento modul nejen kvůli jeho pracovněprávnímu „okénku“, ale také proto, že jsme si v něm ukázali, nakolik se dneska v pracovním právu projevuje občanské právo – a že znalost základních soukromoprávních principů se tak i v praxi personalisty může hodit 😊.