MBA – SOUKROMÉ PRÁVO

Ve dnech 25. – 26. 4. 2024 proběhla další série přednášek v rámci MBA programu, která byla věnována soukromému právu, a to první den se zaměřením na základní principy soukromého práva a základy (obecného) občanského práva a druhý den pak se zaměřením na obchodněprávní aspekty a základy pracovního práva, které byly již účastníkům známé i z jejich vlastní praxe (jelikož většina účastníků tohoto cyklu se dlouhodobě profesně pohybuje v HR prostředí) a které – jak věříme – přesto účastníci ocenili, neboť právo se stále vyvíjí a i v HR oboru je mu třeba věnovat skutečně velkou pozornost.