MBA SOUKROMÉ PRÁVO

Ve dnech 14. a 15. 3. 2019 proběhly v rámci letního semestru studijního programu MBA pořádaného naší vzdělávací agenturou Petr Otáhal, a.s. přednášky věnované soukromému právu, a to v rámci oboru Právo. Tyto přednášky stejně jako v zimním semestru vedl JUDr. David Borovec, advokát z pražské advokátní kanceláře BOROVEC LEGAL – s tím, že přednášky byly tentokrát zaměřené na otázky občanského práva (kupní smlouvy a smlouvy o dílo) a dále pak na základní orientaci v pracovněprávních vztazích a obchodněprávní problematice. Kromě výkladu doplněného o diskusi s účastníky studijního programu bylo pro všechny zajištěno chutné občerstvení připravené ostravským hotelem Harmony, ve kterém se obě přednášky uskutečnily.