MBA – ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY

Ve středu 29. srpna 2018 probíhaly obhajoby diplomových prací končících studentů a studentek MBA studia ostravské skupiny. Zkušební komise ve složení JUDr. Lenka Mecová, Ing. Kamil Košťál, MBA, Ing. Jaroslav Manderla a Mgr. et Bc. Pavel Vyvijal vysoko oceňovali zpracování jednotlivých diplomových prací a jejich praktický dopad na vylepšování určitého procesu v jednotlivých organizacích, odkud se studenti a studentky MBA rekrutovali. Samotní diplomanti zase chválili spolupráci jednotlivých vedoucích diplomových prací, kteří je radou a otázkami směřovali k uplatnitelnosti výstupů z diplomové práce v jejich každodenní praxi. Nový běh studia MBA se otvírá ve čtvrtek 11. října 2018 v Ostravě. Uzávěrka nových přihlášek je 27. září 2018.