MBA – ZÁKLADY TEORIE PRÁVA A VEŘEJNÉ PRÁVO

Ve dnech 4. až 6. 1. 2023 proběhl v kombinované formě kurz základů teorie práva a veřejného práva, kdy se nejprve účastníci seznámili se základy práva a jeho uplatněním ve společnosti (ať se již jedná o popis právního řádu, nebo o shrnutí právních principů užívaných v českém právním prostředí). Následně pokračovala diskuse o praktických případech ze soudních síní, a to se zaměřením na pracovněprávní tematiku, která byla účastníkům blízká s ohledem na jejich profesní profil.

 

Poté se již v on-line formě zaměřila pozornost na základy ústavního práva, když byli účastníci seznámeni s obsahem Ústavy a Listiny základních práv a svobod – a s významem těchto základních právních dokumentů, resp. dopady do současného veřejného života (jakým jsou problematické aspekty volby prezidenta nebo práva uplatňovaná odborovými organizacemi). JUDr. David Borovec