OBCHODNÍ DOVEDNOSTI III

Pokračující rozvoj obchodních a komunikačních dovedností zaměřených na osobní rozvoj „Řízení času – volba priorit“ jak plánovat v souvislosti obchodním cyklem a algoritmem činností poradce SMOLO a neprokrastinovat. Rychle zaujmout, nenudit, být původní a tím vším zaujmout svého potencionálního zákazníka. Umíme získat souhlas jak dílčí, tak konečný? Hledali jsme a našli vnitřní motivaci bez které s nemůžeme v osobním rozvoji posouvat dál. Poradci v odpadovém hospodářství ze společnosti SMOLO CZ o rozvoj usilují. Přeji vytrvalost a chtění, Pavel Vyvijal, lektor.