PC DOVEDNOSTI VE ZVONEČKU BYLANY

Zaměstnancům poskytovatele sociálních služeb Zvoneček Bylany byly určeny tři celodenní počítačové kurzy zaměřené na PC dovednosti. Všechny proběhly na konci ledna 2023 v Českém Brodu. Cílem těchto vzdělávacích akcí bylo rozšířit znalosti účastníků z Průzkumníka, Wordu a elektronické pošty o další nové poznatky a pracovní postupy, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na témata, se kterými se dennodenně potkávají ve své praxi. Kurzy probíhaly v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Většina účastníků ocenila zejména možnost vyzkoušet si samostatně nové dovednosti a znalosti na konkrétních příkladech. I proto bylo závěrečné hodnocení velmi pozitivní. Lektor: Dalibor Fandara