Počítačové dovednosti v Gumárnách Zubří

Od 27. března do 12. dubna 2023 připravila akciová společnost Gumárny Zubří ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci projektu vzdělávání pro své zaměstnance celkem čtyři dvoudenní kurzy Excelu a Wordu. Oba dny byly zaměřeny na rozvíjení znalostí a dovedností v tabulkovém procesoru Excel a textovém editoru Word tak, aby si zaměstnanci osvojili nové funkce a postupy, které jim usnadní a zrychlí práci s počítačem. Při výuce si každý účastník mohl probíranou problematiku okamžitě samostatně vyzkoušet na počítači, který měl k dispozici a tím si lépe zažít probíranou látku. Účastníci oceňovali zejména praktické využití nově získaných znalostí pro každodenní práci, zvláště pak různé „vychytávky“, i klidný a trpělivý přístup lektora Dalibora Fanfary.