POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE NA TÉMA ZÁKONÍK PRÁCE

Dne 17. října 2019 proběhlo v sídle společnosti Městská realitní agentura školení na téma Zákoník práce. Semináře se zúčastnilo sedm vedoucích pracovníků. Pro posluchače byl tento seminář velkým přínosem pro jejich stávající pracovní praxi, kdy účastníci školení získali mnoho teoretických i praktických poznatků z oblasti právní úpravy zákoníku práce týkající se práv a povinností vedoucích zaměstnanců ve vybraných oblastech zákoníku práce. JUDr. Lenka Mecová.