POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ NA INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Dne 13.10.2022 proběhl v prostorách Magistrátu Statutárního města Ostrava seminář s názvem „Uveřejňování informací na internetu a sociálních sítích“. Semináře se zúčastnilo 25 zaměstnanců Magistrátu města Ostravy. Pro posluchače byl tento seminář velkým přínosem pro jejich stávající pracovní náplň, neboť jak se v průběhu semináře ukázalo, každý z posluchačů má své zkušenosti s uveřejňováním informací na internetu a sociálních sítích a někteří z posluchačů v rámci své pracovní náplně s informacemi na sociálních sítích denně pracují. Posluchači tak získali cenné poznatky týkající se pravidel uveřejňování informací na sociálních sítích z hlediska ochrany osobních údajů, ochrany osobnosti, dodržování zásady loajality zaměstnanců vůči zaměstnavateli a v neposlední řadě také z hlediska možných trestněprávních důsledků spojených s touto činností. JUDr. Lenka Mecová, lektorka.