POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Dne 4. a 11. listopadu 2019 proběhl v prostorách Psího útulku Ostrava seminář s názvem „Uveřejňování informací na sociálních sítích“. Pro posluchače byl tento seminář velkým přínosem pro jejich stávající pracovní náplň, neboť jak se v průběhu semináře ukázalo, každý z posluchačů má své zkušenosti s uveřejňováním informací na sociálních sítích a někteří z posluchačů v rámci své pracovní náplně s informacemi na sociálních sítích denně pracují. Posluchači tak získali cenné poznatky týkající se pravidel uveřejňování informací na sociálních sítích z hlediska ochrany osobních údajů, ochrany osobnosti, dodržování zásady loajality zaměstnanců vůči zaměstnavateli a v neposlední řadě také z hlediska možných trestněprávních důsledků spojených s touto činností. Lektor: JUDr. Lenka Mecová.