PRACOVNĚPRÁVNÍ NOVINKY PRO ČESKOU POŠTU

Dne 28. 4. 2023 proběhlo školení v prostorách našeho klienta, Česká pošta, s.p., na kterém JUDr. David Borovec probral s účastníky – personalisty zaměřujícími se na oblast náboru – základní pracovněprávní okruhy, které mohou mít zásadní dopady do jejich praxe. Nejednalo se jen o otázky obsahu pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale třeba také o pracovní nabídky a otázku tzv. předsmluvní odpovědnosti nebo o problematiku zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a přijímaných zaměstnanců či specifika náboru zaměstnanců – cizinců (ať již občanů EU, nebo tzv. třetizemců).