SEMINÁŘ „ANTISTRESOVÉ TECHNIKY“

Ve středu 30. září 2020 proběhl ve Fakultní nemocnici v Domově sester v Ostravě-Porubě seminář s názvem „Antistresové techniky“. Cílem vzdělávací akce bylo posílit zvládání interpersonáních situací a dlouhodobého stresu, prohloubit znalosti v oblasti duševní hygieny a účinných autorelaxačních technik. V průběhu semináře byly probrány doporučené kroky duševní hygieny a na praktických příkladech byly objasněny principy no mind technik a aktivních meditací. V závěrečné zpětné vazbě účastníci hodnotili téma semináře, praktické návody i možnost sdílení best practics jako velmi aktuální a přínosné.Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.