SEMINÁŘ ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

Dne 2. listopadu 2021 proběhl ve školicí místnosti Magistrátu města Ostravy na Sokolské třídě seminář na téma „Asertivní jednání“. Cílem výuky bylo rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, rozebrat zásady a doporučené postupy u zvládání jednání pod tlakem, nastínit kroky pro minimalizaci konfliktních situací, dále pak objasnit principy asertivity a doporučení ohledně vhodných reakcí u zvládání agresivity. Na konkrétních příkladech byly rozebrány jednotlivé asertivní techniky. Zpětná vazba v závěru semináře potvrdila využitelnost v pracovní praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.