SEMINÁŘ CELÝ DEN S POZITIVNÍM MYŠLENÍM A ÚSMĚVEM

Dne 21.října 2021 proběhl ve Fakultní nemocnici v Domově sester v Ostravě – Porubě seminář s názvem „Celý den s pozitivním myšlením a úsměvem“.  Seminář směřoval k posílení schopnosti pozitivního naladění a podpory pozitivních emocí.  Byl zdůrazněn optimistický pohled na problematické situace, doporučeny vhodné kroky pro harmonizaci, odstranění rušivých vlivů, podporu pocitu spokojenosti a posílení radosti. Ve zpětné vazbě účastníci hodnotili seminář výborně, podle vyjádření byl podnětem k zamyšlení a změně úhlu pohledu v oblasti prožívání radosti. Všechna témata byla probírána podle plánovaného rozvrhu, doplněné rozborem konkrétních dotazů účastníků a zaměřena na splnění cíle. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.