SEMINÁŘ DELEGOVÁNÍ, ÚKOLOVÁNÍ A KONTROLA

V úterý 6. října 2020 proběhl ve Fakultní nemocnici v Domově sester v Ostravě-Porubě seminář s názvem „Delegování, úkolování a kontrola“. Cílem semináře bylo rozebrat problematiku současného využívání času, časových rezerv a pracovní efektivitu v návaznosti na možnosti úkolování a ujasnit si úkoly, které každý z účastníků může delegovat . Vzdělávací akce směřovala k tomu, aby účastníci pochopili přínosy úkolování, dovedli rozlišit úkoly vhodné k delegování od ostatních a ujasnili si postup, jak efektivně úkolovat, delegovat a provádět kontrolu. Seminaristé využili prostoru pro dotazy a rozbor konkrétních případů z praxe. V závěru ocenili interaktivní přístup a zapojení každého z účastníků. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.