SEMINÁŘ DOPISY A SPRÁVNÁ ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ VE FNO

Jaký asi bude seminář v době, kdy mají v nemocnici tak náročnou situaci jako je letos? Najde se vůbec někdo, kdo dokáže na celý den opustit náročné pracovní úkoly a věnovat se psaní dopisů a pracovních e-mailů? Jaká asi bude mezi účastníky nálada právě teď, kdy se nařízení vlády, kterými jsou povinni se řídit, mění ze dne na den? Takové otázky se mi vtíraly do mysli, když jsem se na ostravský seminář připravovala. Účastnic bylo sice méně, ale o to větší bylo jejich zaujetí. Společně jsme prošly psaní dopisu krok za krokem. (Ano, byly jsme opravdu samé ženy.) Etiketa, formátování dopisu, změny v technické normě i záludnosti českého pravopisu. Dokonce jsem se dověděla, jak se maminky podporovaly při domácí výuce v minulých měsících. Sdílnost, spolupráce a, světe, div se, i dobrá nálada a smysl pro humor! Co byste čekali jiného? Vždyť taková je OSTRAVA!!! Lektorka: Hana Šundová.