SEMINÁŘ EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ

Dne 19. července 2019 proběhl v Dělnickém domě v Odrách seminář s názvem „Efektivní delegování“. Vzdělávací akce směřovala k tomu, aby účastníci pochopili význam a přínosy delegování, dovedli rozlišit úkoly vhodné k delegování od ostatních, uměli vytipovat vhodné spolupracovníky a ujasnili si postup, jak efektivně delegovat. Byly probrané konkrétní kroky, jak podpořit využitelnost nových poznatků v pracovní praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Seminaristé využili možnosti většího časového prostoru pro dotazy a rozbor konkrétních případů z praxe. V závěru ocenili interaktivní přístup a zapojení každého z účastníků. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.